اتاق


شب در موزه (Laser Maze)

داستان بازی

شما به عنوان یک سارق مشهور این بار موزه ای در تهران را هدف قرار داده اید. در این موزه الماسی با قدمت هشتصد سال که به متعلق به یکی از ملکه های ایران باستان است نگهداری می شود. این الماس خاص به رنگ یشمی است و با پیشرفته ترین سیستم های امنیتی دنیا پاسداری می شود.

هدف شما برداشتن این الماس و فروش آن به یک کلکسیونر خارجی است . آیا فکر میکنید برای سرقت این الماس آماده اید؟

توضیحات

ظرفیت اتاق
4 نفر
مدت زمان بازی
1 ساعت
مقداری سختی بازی
پرداخت نهایی
35 هزار تومان به ازای هر نفر