اتاق فرار


کشتی دزدان دریایی

داستان بازی

در افسانه های باستانی از جزیره ای مرموز نام میبردند که متعلق به دزدان دریایی بوده است. کاوشگران بسیاری سعی داشتند به این شهر دسترسی پیدا کنند اما هرگز موفق نشدند.
گفته میشود کشتی دزدان دریایی در اسکله این شهر دست نیافتنی است و گنجی بزرگ در آن پنهان شده است.

حال عده ای تصمیم گرفتند به این گنجینه دریایی دسترسی پیدا کنند.
آیا تو مایلی راهنمای سفرشون باشی و گنیجینه بزرگ رو از آن خودت کنی.

توضیحات

ظرفیت اتاق
6 نفر
مدت زمان بازی
90 دقیقه
مقداری سختی بازی
مبلغ پیش پرداخت
50 هزار تومان
پرداخت نهایی
50 هزار تومان به ازای هر نفر
اتاق هر روز هفته از ساعت 11 الی 20 قابل رزرو است