اتاق فرار


کیمیاگری

داستان بازی

در سالهای بسیار دور کیمیاگری سعی داشت که از ترکیب عنصرهای مختلف طلای ناب به دست آورد.

او پس از سالها تلاش به فرمولی دست یافت که از ترکیب آن ماده ای با ارزش تر از طلا به دست می امد.
اما کیمیاگر بعد از کشف به طور کاملا مشکوک و مجهول ناپدید شد.
اما امروز غار کیمیاگری او کشف شده است و تعدادی دست نویس و ماده های ترکیبی او به طور معجزه اسایی سالم مانده است.

گروه های مختلفی ماه ها در غار تلاش کردند تا فرمول کیمیاگر را به دست بیاورند اما موفق به کشف ان ماده نشدند.
ایا گروه اکتشافی شما توانایی کشف ان ماده را دارد؟؟؟

توضیحات

ظرفیت اتاق
6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مقداری سختی بازی
مبلغ پیش پرداخت
50 هزار تومان
پرداخت نهایی
35 هزار تومان به ازای هر نفر
اتاق هر روز هفته از ساعت 11 الی 20 قابل رزرو است